intercom
22 jul. 2020 om 14:10 uur

Thuiswerken volgens onze opdrachtgevers

Thuiswerken. Is dit na deze coronacrisis het nieuwe normaal? Wij vroegen ons af hoe dit bij onze opdrachtgevers zou zijn en deden navraag bij ruim tweehonderd opdrachtgevers over hun verwachtingen en visie op de inhuurmarkt na de zomer van 2020. Het resultaat: uiteenlopende uitkomsten en interessante inzichten over de nabije toekomst van externe inhuur.

Thuiswerken is een blijvertje
Onze opdrachtgevers zijn het met elkaar eens dat ‘thuiswerken een blijvertje’ is. Een meerderheid van de opdrachtgevers actief in de dienstverlenende en publieke sector, verwacht zelfs dat het thuiswerken structureel meer dan 40% toe zal nemen. In de technologie en industriesector verwachten ze ook een toename, maar kleinschaliger dan in de eerdergenoemde sectoren. Thuiswerken is in deze sectoren vaak minder makkelijk.

Productiviteit binnen organisaties snel weer als vanouds
Het coronavirus heeft door beperkende maatregelen van de overheid invloed op de productiviteit binnen organisaties. Het werk kan niet - of in mindere mate - op afstand worden uitgevoerd of professionals zijn thuis minder productief. Daartegenover staat dat een deel van de professionals juist productiever is door het wegvallen van bijvoorbeeld reistijd en overlegstructuren. Wat betreft de organisatieproductiviteit is de dienstverlenende sector optimistisch gestemd. 65% van de gevraagde opdrachtgevers verwacht in 2020 weer net zo productief te zijn als voor de coronacrisis. Overige sectoren verwachten dat het langer zal duren voordat de productiviteit terug op niveau is. Een meerderheid van de industriesector verwacht pas in 2021 of later weer net zo productief te zijn als voorheen.

De invloed van corona op de inhuur van externe professionals

We vroegen onze opdrachtgevers naar hun verwachting van het percentage externe professionals binnen de organisatie. Wat valt op? Veel opdrachtgevers in de industriesector houden rekening met een structurele daling van hun ’flexibele schil’: maar liefst 55% van de opdrachtgevers verwacht een afname tot 20%. De techindustrie verwacht geen daling, maar wel een langere hersteltijd nodig te hebben. Zij denken in 2021 weer net zo veel externe werknemers in dienst te hebben als voorheen. De dienstverlenende sector en overheden zien een snel herstel. Beide sectoren verwachten direct na de zomer weer net zoveel flexibele professionals in dienst te hebben als voor de crisis.

Heeft de coronacrisis invloed op de inhuurtarieven voor externe professionals?
Tot slot deden we navraag naar de verwachting van de inhuurtarieven voor externe professionals na de zomer. De technologiesector en overheden verwachten na de zomer goedkoper professionals in te kunnen huren. De dienstverlenende sector voorziet dat er schaarste op de arbeidsmarkt blijft en dat tarieven voor externe professionals gelijk blijven of stijgen. De industriesector is verdeeld, maar een meerderheid van de opdrachtgevers reken op gelijkblijvende tarieven.

Nieuws en activiteiten