intercom
04 sep. 2020 om 10:11 uur

Hoe pokersessies onze organisatie helpen

Ons Scrumteam werkt constant aan vernieuwingen binnen ons platform Select. Dit doen zij aan de hand van sprints, in lijn met het Agile gedachtegoed. Daarbij heeft iedere sprint één doel. Jeroen van Mierlo, Scrum master van het team, legt in deze blog uit hoe die sprints en teambesprekingen (refinement sessies) werken.

Team Select werkt in sprints van twee weken, in lijn met het Agile gedachtegoed om frequent waarde op te leveren aan de gebruikers. In de sprint heeft het team één doel dat is uitgewerkt in verschillende user stories. Een user story is een korte beschrijving van wat een gebruiker wil en bestaat uit enkele zinnen, gewone spreektaal van de gebruiker.

Planning Poker
Voordat een user story ingepland wordt voor ontwikkeling, worden alle stories besproken. Dit doen we op basis van Planning Poker. Onze ervaring leert dat een user story het best mondeling toegelicht kan worden binnen het team. De kennis binnen het team is hierbij erg waardevol. Teamleden stellen vragen waar de schrijver van de story mogelijk nog niet aan heeft gedacht. De extra informatie wordt toegevoegd aan de user story. Daarna is de user story klaar om opgepakt te worden. De user stories kunnen door alle teamleden worden aangemaakt en door alle ontwikkelaars worden opgepakt.

Bij Planning Poker krijgt elk teamlid een set (digitale) kaarten met de waarden 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100 (wiskundigen herkennen de simplistische versie van de Fibonacci reeks). Vervolgens wordt er een user story geselecteerd. Ieder teamlid zet een kaart in. Er wordt rekening gehouden met hoe complex een activiteit is ten opzichte van voorgaande items.

Er zitten regelmatig verschillen in de schattingen. De personen met de hoogste en laagste inschatting lichten hun keuze toe. Hierdoor worden de activiteiten meer concreet. Na het bespreken van de inschatting wordt door het team een keuze gemaakt en wordt de betreffende user story voorzien van een inschatting. Het inschatten van de complexiteit van iedere wens levert veel transparantie op tussen de teamleden. Je weet zeker dat je op één lijn zit over wat er precies moet worden gedaan.

Wanneer er om de gewenste user stories gepokerd is, kan op basis van de inschattingen eenvoudiger een sprintplanning gemaakt worden waarin een goede verdeling is tussen de aantallen issues en de complexiteit ervan.

Valkuilen en voordelen
Planning Poker wordt door veel Scrumteams gebruikt. De grote valkuil is om de inschatting van het complexe werk te zien als accuraat en voorspelbaar. In de praktijk blijkt de inschatting zelden exact goed. Een misvatting is dat het toekennen van punten aan user stories een doel op zich is. Het is een middel om een haalbare sprint te plannen en het werk gezamenlijk te bespreken. Deze quote geeft het goed weer: ‘Het inschatten an sich is nuttig, de inschattingen zelf vaak niet.’

Pokersessies zijn onmisbaar voor Team Select. Hieronder samenvattend kort de voordelen op een rij:

  • Doordat het hele team meedenkt wordt de user story op verschillende manieren gechallenged en belicht;
  • Het helpt bij het stellen van prioriteiten, omdat je op basis van een pokersessie ook kunt bepalen dat je een user story juist (nog) niet gaat realiseren;
  • Het stimuleert creativiteit, omdat er geen oplossing wordt beschreven maar hetgeen de gebruiker nodig heeft;
  • Het stimuleert dat alle teamleden zelf nadenken over de moeilijkheidsgraad van een user story;
  • Het leidt tot uitwisseling van kennis en ervaring binnen het team.

Wil jij er samen met ons Scrumteam voor zorgen dat wij toonaangevend blijven met ons platform Select? Dat komen we graag met jou in contact! Wij zoeken een Product Owner ter versterking van ons team. Meer weten over deze functie? Bekijk direct de vacature.

Nieuws en activiteiten