Jaarverslag: HeadFirst Group als werkgever

Ons jaarverslag over 2022 is gepresenteerd. We hebben op alle fronten een succesvol jaar gehad. We verwelkomden nieuwe klanten en slaagden er opnieuw in om meer professionals – zelfstandig en in dienst van onze leveranciers – aan waardevolle opdrachten te helpen. De nieuwe merken in onze groep hebben hun plek gevonden. En als klap op de vuurpijl zijn we uitgeroepen tot een Great Place to Work.

We hebben ons enorm ontwikkeld als werkgever in 2022. We openden ons nieuwe, hypermoderne en energieneutrale hoofdkantoor in Hoofddorp en verbeterden ook onze locatie in Rotterdam. We hebben ons gericht op het maken van een plek die gemakkelijk kan concurreren met thuis. En het werkte. We hebben geen problemen gehad met medewerkers die na Covid-19 moeite hadden om de weg terug naar kantoor te vinden. Dit neemt niet weg dat we nog steeds hybride werken faciliteren en een optimale balans tussen werk en privé stimuleren.

Geheel in lijn met onze kernwaarde ‘Connecting People’ hebben we in 2022 veel geïnvesteerd in het verbinden van onze eigen mensen. Zo organiseerden we feesten in ons eigen HeadFirst Group Theater, diverse teambuildingactiviteiten en een eindejaars ‘Roaring 20’s diner’. Om onze medewerkers optimaal te ondersteunen in omstandigheden waarin het mentaal onverhoopt minder goed gaat, zijn we een samenwerking aangegaan met OpenUp. Hierdoor hebben onze collega’s laagdrempelig toegang tot een gekwalificeerde psycholoog, met wie ze allerlei zaken kunnen bespreken, klein of groot, privé of werkgerelateerd.

Dit alles is zeer gewaardeerd: in 2022 werden we officieel gecertificeerd als een Great Place to Work (GPtW). Dit was een geweldige erkenning van wie we als werkgever willen zijn. In het GPtW-onderzoek beoordeelden onze medewerkers ons hoog op de thema’s eerlijke behandeling, diversiteit & inclusie, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid binnen de functie. We gaan enthousiast aan de slag met de verbeterpunten die uit de GPtW-enquête naar voren zijn gekomen.

Benieuwd naar al onze Facts & Figures op het gebied van HR? Bekijk dit dashboard: (pg. 43 & 44 uit het jaarverslag)