Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als leading HR-tech dienstverlener neemt HeadFirst Group ook de lead in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze verantwoordelijkheid nemen wij niet alleen ten aanzien van onze eigen organisatie en medewerkers, maar ook ten aanzien van onze opdrachtgevers, leveranciers en professionals. Gezamenlijk werken wij aan één doel: een transparante, evenwichtige en inclusieve arbeidsmarkt, waar organisaties en talent perfect met elkaar verbonden zijn.

Ons ESG-beleid

In 2023 hebben we ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid verder geïmplementeerd binnen onze organisatie omdat we een actieve rol willen spelen in de overgang naar een duurzame samenleving. Samen met onze klanten, leveranciers, professionals en partners ondersteunen en dragen we actief bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s).

 

We operationaliseren onze ambitie met ons ESG (Environmental, Social and Governance) beleid, gebaseerd op vier pijlers en onze negen belangrijke onderwerpen, en hebben processen opgezet om vooruitgang te boeken en ons duurzaamheidswerk op te volgen. Met ons ESG-beleid, gebaseerd op onze vier ESG-pijlers, bereiden we HeadFirst Group voor op de toekomst.

Aandacht voor de aarde

Hoewel onze invloed op het milieu relatief klein is, vinden wij duurzaamheid een belangrijk thema en zijn wij vastberaden om ons in te zetten waar dat kan. Klimaat en supply chain management zijn thema’s waar we ons actief mee bezig houden.

 

Voor het klimaat doelstellingen opgesteld, op basis van uitgebreid inzicht in ons energieverbruik en onze uitstoot. Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met:

 

  • het energieverbruik verminderen;
  • het wagenpark elektrificeren;
  • de uitstoot van broeikassen terugdringen;
  • groene energiebronnen gebruiken;
  • ons afval scheiden;
  • het kantoor klimaat neutraal maken;
  • en hybride werken stimuleren.

 

Ook in onze supply chain management richten we ons op duurzaamheid. Zo hebben we een leverancierscode geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze inkoop van goederen en diensten plaatsvindt op een manier die goed is voor de maatschappij, mens en milieu en in lijn met onze bedrijfsprincipes.

Onze impact op gezond en veilig werken

Als werkgever zijn wij ons bewust van onze impact op gezond en veilig werken voor zowel onze eigen medewerkers als onze professionals. Wij beschouwen het welzijn als een basisbehoefte en een voorwaarde voor een gezonde balans tussen werk en privé.

 

Onze kernwaarde “Learn every day” komt sterk terug in de pijlers, gekoppeld aan het materiële onderwerp ‘Mensen en leveranciers/professionals inspireren door te werken’. We bieden bijvoorbeeld training, loopbaancoaching en om- en bijscholingsmogelijkheden aan. Zo vergroten we de duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zijn we vastbesloten om niet alleen te zorgen voor de juiste arbeidsomstandigheden, maar ook om de work-life balance van onze medewerkers te optimaliseren. We streven ernaar om een stap verder te gaan, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers niet alleen succesvol zijn in hun werk, maar ook kunnen genieten van een gezonde balans tussen werk en privé.. Deze inspanningen worden duidelijk gewaardeerd, want niet voor niets zijn we voor het tweede jaar op rij gecertificeerd als ‘Great Place to Work’!

Kracht van diversiteit en inclusie

We omarmen een inclusieve cultuur binnen onze organisatie, waar ruimte is voor diversiteit, maar ook een gevoel van eenheid heerst. Diversiteit definiëren we als de mate waarin verschillende mensen in de organisatie vertegenwoordigd zijn, waar inclusie draait om de mate waarin de organisatie elke werknemer zich thuis laat voelen en veiligheid biedt om zichzelf te zijn.

Een beleid omtrent diversiteit en inclusie (D&I) heeft op allerlei gebieden een toegevoegde waarde. Denk aan een hogere medewerkerstevredenheid, het aantrekken en behouden van talent, en het beter inspelen op behoeftes en verwachtingen van de arbeidsmarkt. Om dit te waarborgen is er een Diversity & Inclusion taskforce. Vanuit daar ondernemen we veel initiatieven om de diversiteit en inclusiviteit in onze organisatie verder te versterken.

Wil je meer weten over ons CSR beleid? We vertellen het je graag.

Neem contact met ons op