Joris de Vreede

"We doen het allemaal zelf: problem & solution discovery, en dan uiteindelijk het bouwen, deployen en beheren van software.”

Joris de Vreede | Product Owner

Joris de Vreede is product owner van het platform Select, dat later dit jaar een nieuwe user interface en nieuwe naam (Striive) krijgt. Hij is na jaren freelancen bij HeadFirst Group in vaste dienst gekomen. “Ik was zelf een klant. Een (zelfstandig) professional die bij verschillende van onze opdrachtgevers projecten oppakte. Ik heb dus in die zin affiniteit met de business, maar dat is niet de reden dat ik in dienst ben gekomen. De voornaamste reden was het team en het feit dat ik hier echt een verschil kan maken met mijn collega’s. We zitten zelf aan de knoppen en bepalen – in overleg met onze stakeholders – welke problemen van klanten we willen oplossen, op welke manier en voor wie. Hierdoor is er veel groei mogelijk en gelukkig maar, want ik zit niet graag stil.”

Dicht tegen de strategie van de organisatie

In de vier jaar tijd dat Joris bij HeadFirst Group zit, is de organisatie op diverse vlakken maar liefst tien keer gegroeid: omzet, het aantal gebruikers en transactievolume. De eisen aan het product zijn hierdoor ook in sneltreinvaart toegenomen. “Als we ook maar een paar minuten down zijn met het platform hebben we direct onze collega’s aan ons bureau, omdat professionals zich al telefonisch melden”.

In het begin bestond het team uit drie engineers, maar ondertussen zijn er drie volwaardige teams die het hele platform end-to-end maken en beheren. “Dat vind ik ook zo mooi aan ons team. Wij zitten dicht tegen de strategie van de organisatie aan omdat de organisatie draait op ons product. Wij zijn verantwoordelijk voor de productvisie, productstrategie en ook de software delivery. We doen het allemaal zelf: problem & solution discovery, en dan uiteindelijk het bouwen, deployen en beheren van software.”

"Dat vind ik ook zo mooi aan ons team. Wij zitten dicht tegen de strategie van de organisatie aan omdat de organisatie draait op ons product."

Customer First

Tegen welke problemen lopen onze klanten aan? Dat is waar het BizDevOps team zich op focust. “Samen met stakeholders onderzoeken wij de knelpunten bij onze zelfstandig professionals, leveranciers, opdrachtgevers en onze collega’s. Vervolgens bedenken wij mogelijke oplossingen, maken wij software óf integreren we software uit de cloud op ons platform. Zo maken wij het leven van onze klanten weer een stukje beter”.

Wat is jullie productvisie?

“We willen zp’ers, leveranciers en opdrachtgevers toegang geven tot de hele markt van tijdelijke kennisvraag en -aanbod en ze zo laagdrempelig mogelijk met elkaar laten handelen, met en zonder onze tussenkomst. Op ons platform vind je nu al de meeste opdrachten, de beste en meeste professionals. Tegelijkertijd zie je dat we nog veel kunnen verbeteren in het zoeken en matchen van professionals en opdrachten, zeker met de revolutie in AI die nu gaande is. We willen zp’ers, leveranciers, opdrachtgevers in staat stellen om met één klik een overeenkomst met elkaar of met ons te hebben. Onze compliancy is intensief, dossiers worden steeds uitgebreider. We willen dit zo makkelijk mogelijk maken. On streven: binnen 15 minuten op een mobile device een overeenkomst gereed maken. Daarnaast willen we professionals ontzorgen in hun ondernemerschap en carrière via onze Professionals & Partners services.”

We ondersteunen vier waardeketens: search & match, contracting & invoicing, Professionals & Partners services en tegenwoordig ook een nieuwe dienst “Direct clients”. Voor deze ketens zullen de teams meer georganiseerd gaan worden rondom het oplossen van specifieke problemen. “Dat werk is ontzettend waardevol. Op basis van feedback en data beginnen we met het definiëren van een vraag of uitdaging die onder onze klanten leeft. Vervolgens interviewen wij klanten hierover, maken wij prototypes, valideren deze en bouwen dan software en deployen die naar productie. Zo komen we steeds dichter bij de oplossing voor de problemen van onze klanten.”

Word jij de nieuwe collega van Joris?

Wij zijn altijd op zoek naar versterking voor onze organisatie. Bekijk snel onze openstaande vacatures in Hoofddorp of op één van onze andere locaties!

Bekijk vacatures

Mattijs Wassenburg

"De toekomst van tech in recruitment zal nog meer gericht zijn op het inzetten van automatisering om het recruitmentproces te optimaliseren."

Mattijs Wassenburg | Managing Director Digital & Tech

Mattijs Wassenburg is sinds 2010 als Managing Director Digital & Tech bij HeadFirst Group eindverantwoordelijk voor alles wat we doen op digitaal en technisch vlak. Sinds zijn komst is hij verder gaan bouwen aan het platform Select. De eerste online marktplek voor tijdelijke capaciteit, waar zelfstandig professionals, leveranciers van professionals en opdrachtgevers de mogelijkheid hebben om elkaar rechtstreeks te vinden, zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Over zijn visie op digitalisering en technologie in recruitment, gingen we met Mattijs in gesprek.

Hoe gebruikt een full service HR-dienstverlener als HeadFirst Group technologie in recruitment?

HeadFirst Group maakt veel gebruik van technologie om het recruitmentproces te versnellen en te verbeteren. Zoals met het geavanceerd online platform Select. Mattijs over het platform: “Ons eigen centrale platform zetten we in voor een grote pool van professionals en leveranciers die op deze manier invulling kunnen geven aan tijdelijke opdrachten (30.000 op jaarbasis). Mensen voeren een cv op, dat vervolgens via een CV-parsing techniek uit elkaar gehaald wordt en gestructureerd wordt opgeslagen op verschillende plekken in de database, zodat het kan worden gesorteerd en doorzocht. Vervolgens zorgen we voor de juiste matchmaking. Vacatures worden nu nog deels met de hand en deels geautomatiseerd ingevoerd, maar we willen met robotics ervoor zorgen dat flex vacatures geautomatiseerd worden ingevoerd. Met een andere matchingstechniek zijn we ook weer aan het kijken hoe we vacatures geautomatiseerd kunnen verspreiden onder de doelgroep. Zo zijn we altijd op zoek naar manieren om nog meer nieuwe technologie in te zetten, zoals bijvoorbeeld met het inzetten van video in het matchingsproces.”

Hoe ziet volgens jou de toekomst van recruitment eruit?

De toekomst van tech in recruitment zal nog meer gericht zijn op het inzetten van automatisering om het recruitmentproces te optimaliseren. Zo kunnen machine learning en AI-technologieën worden gebruikt om kandidaten te matchen met vacatures en om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van kandidaten. Dat doen we bij HeadFirst Group zelf ook: “Het uitzetten van flex vacatures wil je zo volledig geautomatiseerd laten verlopen. Dat betekent dat je alleen nog maar de vacature hoeft in te vullen en binnen een aantal dagen heb je twee of meerdere passende kandidaten op je vacature. Dat verloopt zonder tussenkomst van ons. Enerzijds kijken we dus hoe we het zo volledig mogelijk kunnen automatiseren en anderzijds gebruiken we steeds meer en betere technologie om het proces te ondersteunen.”

"We proberen zoveel mogelijk te automatiseren, maar het laatste stukje, waar de mens toegevoegde waarde heeft en waar we als organisatie graag het verschil willen maken, daar zetten we mensen in."

Op welke vlakken in het hele recruitmentproces zie jij nog meer tech-kansen voor de komende tijd?

“Je wilt enerzijds bij een afwijzing de professional kunnen vertellen waarom hij/zij is afgewezen of waarom een vacature wel of niet passend is, zodat hij/zij zelf kan zorgen voor een betere match, met bijvoorbeeld het volgen van trainingen. En anderzijds wil je ook proactief met alternatieve, vergelijkbare vacatures komen als er geen juiste match is. We kijken ook naar de mogelijkheden van video in het proces of het vooraf geautomatiseerd stellen van pre-intake vragen, wanneer je extra informatie van iemand nodig hebt. Daar kunnen we dan vervolgens conversational AI zoals chatbots op inzetten.”

Wordt het niet te afstandelijk als er geen mens meer aan te pas komt?

“Er komen nog wel mensen aan te pas. We proberen zoveel mogelijk te automatiseren, maar het laatste stukje, waar de mens toegevoegde waarde heeft en waar we als organisatie graag het verschil willen maken, daar zetten we mensen in. Kandidaten worden echt wel gebeld om te dubbel checken voordat iemand bij een klant wordt aangeboden en wanneer iemand na een intake is afgewezen, wordt er ook contact opgenomen.”

Wat zie je als de grootste belemmering?

“Ik denk dat we ons ervan bewust moeten zijn dat je deze nieuwe technologieën inzet als hulpmiddel en er niet direct volledig op moet varen. Het risico is namelijk dat je te snel denkt dat AI-technologie goed is, maar je moet het vooraf goed valideren en achteraf kunnen controleren.”

Hoe kan tech in de toekomst ingezet worden om mensen te helpen?

“In de toekomst moet iemand een capaciteitsbehoefte neer kunnen leggen, waarna geautomatiseerd wordt bepaald of iemand op projectbasis ingezet kan worden, of op urenbasis, of vast. Afhankelijk daarvan worden de juiste distributiekanalen bepaald. Iemand moet zo laagdrempelig mogelijk deze capaciteitsvraag kwijt kunnen, waarbij je aan alle kanten geholpen wordt door technologie. Bijvoorbeeld met ChatGPT om de juiste pakkende functietitel te schrijven of om de juiste omschrijving voor de vraag neer te zetten en dat geautomatiseerd naar de juiste mensen toesturen. Die kant gaat het nu al op.”

Word jij de nieuwe collega van Mattijs?

Wij zijn altijd op zoek naar versterking voor onze organisatie. Bekijk snel onze openstaande vacatures!

Bekijk vacatures